TOA
ÂM THANH TOA : LOA

Hệ thống hội thảo : Conference System

Thiết bị âm thanh hội thảo TOA

Thiết bị hội thảo không dây

Hệ thống hội thảo không dây

Infrared Wireless Conference System : Hệ thống hội thảo không dây

Thiết bị hội thảo có dây

Thiết bị hội thảo

TOA Wired Conference System : Hệ thống hội thảo TOA có dây


Hồ Chí Minh:
Địa chỉ : 365 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 38 329 329  -  Fax: 08 38 343 507
Email: su@tca.vn - hotline(24/7): 0903.602.246
Hồ Chí Minh:
Địa chỉ : 355 Điện Biên Phủ,P.4,Q.3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 38 396 359  -  Fax: 08 38 341 217
Email:
su@tca.vn - hotline(24/7): 0909.373.474
Hà Nội :
Địa chỉ: 488 Trần Khắc Chân,P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04 36 286 033 - 04 36.36.60.60
Email: info@toa.vn - hotline(24/7): 0902.188.722