TOA
ÂM THANH TOA : LOA

Bộ xử lý âm thanh

Audio Signal Processors

Hệ thống kiểm soát & Tích hợp DSP

Integrated DSP & Control System

Integrated DSP & Control System : Hệ thống Âm thanh kiểm soát & Tích hợp DSP

Bộ cân chỉnh tần số

Equalizers

Equalizers System : Hệ thống cân chỉnh tần số Âm thanh TOA


Hồ Chí Minh:
Địa chỉ : 365 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 38 329 329  -  Fax: 08 38 343 507
Email: su@tca.vn - hotline(24/7): 0903.602.246
Hồ Chí Minh:
Địa chỉ : 355 Điện Biên Phủ,P.4,Q.3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 38 396 359  -  Fax: 08 38 341 217
Email:
su@tca.vn - hotline(24/7): 0909.373.474
Hà Nội :
Địa chỉ: 488 Trần Khắc Chân,P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04 36 286 033 - 04 36.36.60.60
Email: info@toa.vn - hotline(24/7): 0902.188.722